OpenVZ kurmak için,yum.repos.d içerisine OpenVZ depo eklemeniz gerekir.Bunun için komut satırından: wget http://download.openvz.org/openvz.repo OpenVZ kernel hakkında daha fazla bilgi için burdan yararlanabilirsiniz: http://wiki.openvz.org/Kernel_flavors). yum search ovzkernel   [root@server1 yum.repos.d]# yum search ovzkernel Kurulum için: yum install ovzkernel